LABORATORIUM
ENERGOMONTAŻ-ZACHÓDspółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LABEZ) działa na obszarze Polski i poza jej granicami od roku 1991.

 

Podstawowym zakresem działania firmy LABEZ jest wykonywanie badań NDT urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz materiałów i elementów stosowanych do ich budowy, naprawy lub modernizacji.

 

Specjalizujemy się w badaniach związanych z wytwarzaniem, montażem oraz remontami:

obiektów energetycznych, konstrukcji i urządzeń przemysłowych, rurociągów, zbiorników, suwnic, mostów, jednostek pływających itp.

 

Pracujemy w oparciu o uznania nadane przez:

 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Bureau Veritas,
 • Ministerstwo Infrastruktury – Komisja Kwalifikacyjna Zakładów
  Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe.

 

Gwarancją wysokiej jakości i terminowego wykonywania naszych usług jest posiadanie:

 • Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy PN‑ EN ISO/IEC 17025 : 2005,
 • licznej i wysokowykwalifikowanej kadry pracowników,
  a w szczególności personelu badań nieniszczących
  kwalifikowanego i certyfikowanego zgodnie z normą PN‑ EN ISO 9712:2012,
 • bogatego wyposażenia w nowoczesną aparaturę badawczą.

 

Posiadamy 5 oddziałów na terenie Polski (Wrocław, Gdynia, Opole, Rzeszów i Szczecin), co w połączeniu z mobilnymi laboratoriami pozwala nam oferować usługi na terenie całego kraju.

menu item 1 menu item 2 menu item 3 menu item 4 menu item 5 menu item 6